Obvestila

Tekmovanje za pokalm Markovcev

09.06.2016

Spoštovani! Memorialno tekmovanje za pokal Marka Slamerška, smo preimenovali v tekmovanje za pokal Markovcev. Vabljeni.


Tečaj STROJNIKI 2015

05.05.2016

Gradivo STROJNIKI 2016


Požarna preventiva

18.02.2016

Gradivo in vprašanja - Požarna preventiva (Vajnberger)


NTG-Zaščita in reševanje

10.02.2016

Gradivo za predmet Zaščita in reševanje (Branko Kostanjevec)


VEE-izobraževanje

01.02.2016

Gradivo za VEE-izobraževanje. Dodatne informacije dobite na spletni strani GZS


Aktiviranje enot

17.03.2015

Gradivo Gasilska taktika aktiviranja enot


Gradivo Tehnično reševanje

11.03.2015

Gradivo zapredmet tehničnega reševanja


Urniki vaj NTG in VS

04.03.2015

V prilogi sta urbnika vaj NTG in VS, ter seznam inštruktorjev


Gradivo - Požarna preventiva

06.02.2015

V prilogi je gradivo iz predmeta Požarna preventiva


Urnik NTG-2015

02.02.2015

- Urnik Nadaljevalnega tečaja za gasilca 2015 - Urnik tečaja za Vodjo skupine 2015-REG - Delno gradivo predmeta "Organizacija gasilstva in pravne osnove" - Vzorec testa


NGČ - Vaje na Igu

23.02.2014

Tečajniki tečaja za Vodjo enote morajo opraviti vaje na Igu po priloženih navodilih. Zato bodo predhodne vaje organizirane po priloženem urniku. V prilogi so še navodila za seminarsko nalogo in vprašanja iz Gasilske taktike


Gradivo - Strojništvo Prelog

06.02.2014

V prilogi je gradivo Strojništvo - Prelog Franc 1,2 in 3


Vaje za tečajnike NGČ

05.02.2014

V priponki je vabilo in navodila za vaje na IGU, 22.3.2014


Gradivo - Strojništvo

05.02.2014

V priponki je gradivo za predmet Strojništvo za Tečaj vodja enote


Gradivo - Ocena ogroženosti

23.01.2014

V priponki je gradivo g. Janeza Merca za predmet Ocena ogroženosti


Gradivo - Informatika v gasilstvu

23.01.2014

V priponki je gradivo za Informatiko v gasilstvu


Gradivo - Zaščita in reševanje

23.01.2014

V prilogi je gradivo za predmet Zaščita in reševanje


Gradivo - Elektrika v gasilstvu

22.01.2014

Gradivo za tečaj Vodja enote


Gradivo - Radijske zveze

20.01.2014

V priponki je gradivo za slušatelje Tečaja za vodjo enot


Gradivo-Organizacija gasilstva in pravne osnove

13.01.2014

Gradivo je namenjeno tečajnikom tečaja za Vodjo enote in Vodjo enot


Obvestilo o pričetku tečajev

27.12.2013

Priloge: - Obvestilo o pričetku tečaja za Vodjo enote (Nižji gasilski častnik) - Obvestilo regijskega poveljnika o pričetku tečaja za Vodjo enot (Gasilski častnik) - Urnik tečaja za Vodjo enote in - Urnik tečaja za Vodjo enot


Teme testiranja za Gasilske častnike

27.12.2013

V prilogi so teme iz katerih bo sestavljena testna pola za tečajnike tečaja Gasilski častnik


Prijava ekip na regijsko tekmovanje

19.08.2011

V prilogi je prijavni list za prijavo ekip.


Razpis za organizacijo regijskega tekmovanja

02.08.2011

V prilogi je razpis za organizacijo regijskega tekmovanja. Društva, ki bi želela organizirati tekmovanje naj se prijavijo na razpis, najkasneje do 15.08.2011!


Vzgoja osebnosti gasilca - gradivo

22.02.2011


Varstvo in zdravje pri delu - gradivo

22.02.2011


Zaščita telesa in dihal

22.02.2011


Prva pomoč-gasilci 2011

22.02.2011


Organizacija gasilstva in pravne osnove - NT

25.01.2011


Urnik tečaja za "Vodjo skupine 2011"

24.01.2011


Urnik tečaja za "nadaljevalni tečaj za gasilca 2011"

24.01.2011


Navodilo inštruktorjem in predavateljem tečajev 2011

24.01.2011


Vodenje velike intervencije - oprema

26.05.2010

V prilogi je dokument o minimalni opremi, ki je predvidena za uporabo na intrevencijah v primeru toče


Vodenje velike intervencije - navodila

26.05.2010

V priponki so navodila za vodenje velike intrevencije - toča